Poradnia czynna: poniedziałek - czwartek - od 15:30 do ostatniego pacjenta. Rejestracja tel. od 8:00 do 21:00
32/ 771-48-00 lub 535-380-011

Perymetria - badanie pola widzenia.


Perymetria - badanie pola widzenia.Badanie pola widzenia. 

Pole widzenia jest badaniem, które pozwala wykryć a następnie monitorować ubytki widzenia (części oglądanego obrazu). Mogą one występować centralnie (czyli w środkowej części obrazu) lub na obwodzie, przy niezmienionym widzeniu centralnym.

Zaburzenia (ubytki) w polu widzenia mogą mieć charakter przejściowy (np. w migrenie) lub występować stale (np. w jaskrze).

Najczęstsze przyczyny tych zaburzeń widzenia, to:

- jaskra (neuropatia/uszkodzenie nerwu wzrokowego)

- zmiany neurologiczne i naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego (udar mózgu, obrzęk jak również zanik nerwu wzrokowego (zapalny, niedokrwienny, wtórny do zmian naczyniowych i guzów ośrodkowego układu nerwowego, pourazowy), zmiany rozwojowe i nabyte nerwu wzrokowego, druzy nerwu wzrokowego, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, naczyniaki, tętniaki)

- zator i zakrzep naczyń siatkówki

- zmiany powstałe w wyniku leczenia schorzeń siatkówki (po zabiegach chirurgicznych lub po fotokoagulacji (leczeniu laserowym) siatkówki – np. w cukrzycy, w zakrzepie żył siatkówki)

- zmiany w siatkówce (zwyrodnienie barwnikowe, odwarstwienie siatkówki, odłączenie naczyniówki, guzy nowotworowe)

- schorzenia metaboliczne (zatrucia, cukrzyca)

- migrena

Badanie pola widzenia przeprowadza się w celu wykrycia zmian (ubytków) oraz aby określić przebieg choroby i skuteczność leczenia. Aktualnie badanie przeprowadza się najczęściej za pomocą tzw. perymetrów, czyli zautomatyzowanych, połączonych lub bezpośrednio wyposażonych w komputer aparatów.

W naszej Przychodni dysponujemy aparatem Humphrey Field Analyzer firmy Zeiss.