Poradnia czynna: pon. - pt - od 15:00 do ostatniego pacjenta. Rejestracja tel. od 8:00 do 21:00
32/ 771-48-00 lub 535-380-011

ALERGOLOG

Poradnia alergologiczna

W naszej przychodni, w ramach poradni alergologicznej przyjmuje pani Prof. dr. hab. med. Barbara Rogala. Wielu z Państwa pani profesor Barbary Rogali przedstawiać nie potrzeba, ale warto przypomnieć jej kwalifikacje. Prof. dr hab. med. Barbara Rogala jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest profesorem nauk medycznych (stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1980, stopień doktora habilitowanego w 1996, tytuł profesora w 2001 roku). Specjalizacje: choroby wewnętrzne (od 1980), alergologia (od 1990), immunologia kliniczna (od 2011). W naszej przychodni Pani Profesor zajmie się m.in.: leczeniem i diagnostyką chorób alergicznych skóry, układu oddechowego i układu pokarmowego - testy skórne, spirometria, odczulanie, inhalacje, klasyczna farmakoterapia, a także profilaktyką chorób alergicznych. 

Zapraszamy wszystkich dotychczasowych pacjentów Pani Profesor, z całego Śląska, do nas, do Rudy Śląskiej. Ruda Śląska leży pośrodku aglomeracji, jest więc do nas łatwo dojechać, nie tylko z ościennego Zabrza czy Bytomia, ale i Katowic, Gliwic, czy dalszych regionów.Jeśli potrzebują Państwo konsultacji lekarza alergologa - zapraszamy do nas. 


Alergologia to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznaniem i leczeniem alergii. Zadaniem lekarzy alergologów jest przede wszystkim rozpoznanie alergenów – czyli ustalenie na co jesteśmy uczuleni, co wywołuje u nas alergię. Lekarz alergolog wykonuje się w tym celu różnego rodzaju testy mające wykryć uczulające substancje. Później przychodzi czas na leczenie alergii i odczulanie. Alergologia jest specjalizacją pokrewną immunologii (specjalizacja dotycząca odporności organizmu), gdyż u podstaw reakcji alergicznej leży odpowiedź układu odpornościowego na antygeny.


Poznaj naszych lekarzy - prof.dr hab.med. BARBARA ROGALA, prof. zw. SUM – ALERGOLOG

Ukończyła Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując dyplom z wyróżnieniem.
Podczas swojego rozwoju zawodowego zdobyła specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, odbywając też staże :

 • National Heart and Lung Institute, London- training course in allergology (1994, 1999)
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław (2005)
 • Respiratory Medicine and Research Center on Asthma and COPD University of Ferrara, training clinical
 • Research activities, program Erasmus (2014)

W swoim bogatym życiorysie była przewodniczącą Oddziału Śląskiego PTA, konsultantem wojewódzkim, jak również krajowym w dziedzinie alergologii, sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a później objęła stanowisko prezydenta we wcześniej wspomnianym Zarządzie, kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej, przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i co najważniejsze jest obecnie kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Działalność naukowa:

 • Leader of the Collaborating Centre Team europejskiego projektu naukowego GA2LEN (Global Allergy &Asthma European Research Network of Exxellence
 • Członek Komitetu NAukowego (Maraton Meeting) Kongresu European Academy Allergology & Clinical Immunology, 2009
 • Członek Zespołu Opracowującego Międzynarodowe Wytyczne, European Academy Allergology & Clinical Immunology/ GA2LEN/World Allergy Organizatiion/European Dermatology Forum, guideline: definition, classification, diagnosis & management of urticaria, 2009
 • Recenzent projektu naukowego Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Special Research Program (SFB) – Towards Prevention and Therapy of Allergy (2011)
 • Członek Panelu Expertów European Conference "Safety of Medication use in Pregnancy. EUROmediCAT recommendations", 2015
 • Aktywność naukowo-dydaktyczna w obszarze astmy udokumentowana w międzynarodowych wytycznych
 • GINA 2016 (Global Initiative for Asthma –vice-ambasador
 • Członek Rady Programowej czasopism: „Medycyna Praktyczna”
 • Redaktor czasopisma Alergia, Astma, Immunologia Kliniczna”
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Postępy Dermatologii i Alergologii”, „ Alergologia Polska”, „Alergia”
 • Wielokrotny recenzent prac przedłożonych do publikacji w czasopismach bazy Journal Citation Reports

Ma na swoim koncie 73 oryginalne publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych, 197 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych, redakcje i 34 rozdziałów w książce polskiej o zasięgu ogólnopolskim oraz kilkadziesiąt komunikatów zjazdowych (kongresy ogólnopolskie i międzynarodowe, European Academy of Allergology & Clinical immunology, World Allergy Organization).

Działalność dydaktyczna:

 • Dwukrotnie wykładowca i opiekun naukowy z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Summer School „Allergology”, Technische Universität, Münchem, 2009, 2012
 • Wykładowca Summer School European Academy of Allergology &Clinical Immunology, 1996
 • Parokrotny wykładowca i przewodnicząca Sesji Plenarnych Kongresów European Academy Allergology & Clinical Immunology oraz World Allegry Organization, European Network of Aspirin Induced Asthma (na zaproszenie organizatorów)
 • Parokrotny recenzent projektów naukowych Narodowego Centrum Nauki
 • Wielokrotny recenzent dorobku naukowego na tytuł profesora w dziedzinie medycyny z powołania Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Wielokrotny recenzent prac habilitacyjnych Uniwersytetów Medycznych w Polsce
 • Promotor 9 obronionych rozpraw doktorskich
 • Wieloletni organizator egzaminu końcowego z zakresu chorób wewnętrznych dla V roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2000-2008)
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie alergologii i chorób wewnętrznych
 • Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie alergologii, sesja wiosenna (2015)
 • Prowadzenie specjalizacji z zakresu alergologii, z zakresu immunologii klinicznej
 • Wykładowca Uniwersytetu III Wieku Wydział Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM Katowice (2016)ziałalność organizacyjna:
 • Organizator i przewodnicząca Komitetu Naukowego (z wyboru Zarządu Głównego PTA) IX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego udziałem American College Asthma Allergy and Clinical Immunology i European Academy Allergology i Immunology , Wisła (2006)
 • Organizator i przewodnicząca Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum ”Immunoterapia alergenowa” odbywającego się cyklicznie co dwa lata od 1996 roku

W swoim dorobku może się pochwalić otrzymaniem m.in. Nagrody I stopnia za działalność naukową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Orderu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za osiągnięcia w dziedzinie alergologii, Medalu Komisji Edukacji Narodowej Ministra Edukacji i Sportu, Złotego Krzyżu Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, World Allergy Organization Presidential Recognition & Collaboration Awards.