Poradnia czynna: pon. - pt - od 15:00 do ostatniego pacjenta. Rejestracja tel. od 8:00 do 21:00
32/ 771-48-00 lub 535-380-011

ALERGOLOG

Poradnia alergologiczna

Prof. dr. hab. med. Barbara Rogala - przyjmuje w naszej poradni w Rudzie Śląskiej, przy ul. Sieronia 6 we wtorek.

Alergologia to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznaniem i leczeniem alergii. Lekarz alergolog wykonuje w tym celu różnego rodzaju testy mające wykryć uczulające substancje czyli ustalić na co jesteśmy uczuleni, co wywołuje reakcję alergiczną , później przychodzi czas na leczenie alergii i odczulanie. Alergologia jest specjalizacją pokrewną immunologii (specjalizacja dotycząca odporności organizmu), gdyż u podstaw reakcji alergicznej leży odpowiedź układu odpornościowego na antygeny.


Poznaj naszych lekarzy:

Prof.dr hab.med. BARBARA ROGALA, prof. zw. SUM – ALERGOLOG

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Podczas swojego rozwoju zawodowego zdobyła specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, odbywając też staże :

 • National Heart and Lung Institute, London- training course in allergology (1994, 1999)
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław (2005)
 • Respiratory Medicine and Research Center on Asthma and COPD University of Ferrara, training clinical
 • Research activities, program Erasmus (2014)

W swoim bogatym życiorysie była przewodniczącą Oddziału Śląskiego PTA, konsultantem wojewódzkim, jak również krajowym w dziedzinie alergologii, sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a później objęła stanowisko prezydenta we wcześniej wspomnianym Zarządzie, kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej, przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i co najważniejsze jest obecnie kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Działalność naukowa:

 • Leader of the Collaborating Centre Team europejskiego projektu naukowego GA2LEN (Global Allergy &Asthma European Research Network of Exxellence
 • Członek Komitetu NAukowego (Maraton Meeting) Kongresu European Academy Allergology & Clinical Immunology, 2009
 • Członek Zespołu Opracowującego Międzynarodowe Wytyczne, European Academy Allergology & Clinical Immunology/ GA2LEN/World Allergy Organizatiion/European Dermatology Forum, guideline: definition, classification, diagnosis & management of urticaria, 2009
 • Recenzent projektu naukowego Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Special Research Program (SFB) – Towards Prevention and Therapy of Allergy (2011)
 • Członek Panelu Expertów European Conference "Safety of Medication use in Pregnancy. EUROmediCAT recommendations", 2015
 • Aktywność naukowo-dydaktyczna w obszarze astmy udokumentowana w międzynarodowych wytycznych
 • GINA 2016 (Global Initiative for Asthma –vice-ambasador
 • Członek Rady Programowej czasopism: „Medycyna Praktyczna”
 • Redaktor czasopisma Alergia, Astma, Immunologia Kliniczna”
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Postępy Dermatologii i Alergologii”, „ Alergologia Polska”, „Alergia”
 • Wielokrotny recenzent prac przedłożonych do publikacji w czasopismach bazy Journal Citation Reports

Ma na swoim koncie 73 oryginalne publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych, 197 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych, redakcje i 34 rozdziałów w książce polskiej o zasięgu ogólnopolskim oraz kilkadziesiąt komunikatów zjazdowych (kongresy ogólnopolskie i międzynarodowe, European Academy of Allergology & Clinical immunology, World Allergy Organization).

Działalność dydaktyczna:

 • Dwukrotnie wykładowca i opiekun naukowy z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Summer School „Allergology”, Technische Universität, Münchem, 2009, 2012
 • Wykładowca Summer School European Academy of Allergology &Clinical Immunology, 1996
 • Parokrotny wykładowca i przewodnicząca Sesji Plenarnych Kongresów European Academy Allergology & Clinical Immunology oraz World Allegry Organization, European Network of Aspirin Induced Asthma (na zaproszenie organizatorów)
 • Parokrotny recenzent projektów naukowych Narodowego Centrum Nauki
 • Wielokrotny recenzent dorobku naukowego na tytuł profesora w dziedzinie medycyny z powołania Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • Wielokrotny recenzent prac habilitacyjnych Uniwersytetów Medycznych w Polsce
 • Promotor 9 obronionych rozpraw doktorskich
 • Wieloletni organizator egzaminu końcowego z zakresu chorób wewnętrznych dla V roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2000-2008)
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie alergologii i chorób wewnętrznych
 • Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie alergologii, sesja wiosenna (2015)
 • Prowadzenie specjalizacji z zakresu alergologii, z zakresu immunologii klinicznej
 • Wykładowca Uniwersytetu III Wieku Wydział Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, SUM Katowice (2016) działalność organizacyjna;
 • Organizator i przewodnicząca Komitetu Naukowego (z wyboru Zarządu Głównego PTA) IX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego udziałem American College Asthma Allergy and Clinical Immunology i European Academy Allergology i Immunology , Wisła (2006)
 • Organizator i przewodnicząca Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum ”Immunoterapia alergenowa” odbywającego się cyklicznie co dwa lata od 1996 roku

W swoim dorobku może się pochwalić otrzymaniem m.in. Nagrody I stopnia za działalność naukową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Orderu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za osiągnięcia w dziedzinie alergologii, Medalu Komisji Edukacji Narodowej Ministra Edukacji i Sportu, Złotego Krzyżu Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, World Allergy Organization Presidential Recognition & Collaboration Awards. 

Zapraszamy wszystkich dotychczasowych pacjentów Pani Profesor, z całego Śląska, do nas, do Rudy Śląskiej. Ruda Śląska leży pośrodku aglomeracji, jest więc do nas łatwo dojechać, nie tylko z ościennego Zabrza czy Bytomia, ale i Katowic, Gliwic, czy dalszych regionów. Jeśli potrzebują Państwo konsultacji lekarza alergologa - zapraszamy do nas. 


Kiedy wybrać się do poradni alergologicznej?

Lekarza alergologa warto odwiedzić, jeśli zauważymy niepokojące reakcje skórne, katar z wodnistym wyciekiem z nosa, swędzenie i łzawienie oczu czy świszczący kaszel lub napady duszności. W okresie wiosennym i letnim seryjne kichanie może sygnalizować alergię na pyłki roślin. Alergie skórne najczęściej powodowane są przez kontakt z różnymi substancjami. Może pojawiać się wysypka, swędzenie, pokrzywka czy pęcherze. Także reakcje układu pokarmowego na niektóre produkty spożywcze mogą być wynikiem alergii – bóle brzucha czy biegunka po spożyciu np. mleka czy chleba mogą wskazywać na alergię pokarmową.Przebieg badania alergologicznego

Podstawą każdego badania, także alergologicznego, jest wywiad z pacjentem – lekarz będzie starał się ustalić historię pojawiania się objawów, wcześniejsze choroby czy alergie, także z czasów dzieciństwa. Ważna jest także informacja o alergiach w rodzinie.

W zależności od podejrzewanej alergii lekarz przeprowadzi testy alergiczne, na przykład w postaci:

 • testów skórnych – w ich trakcie sprawdzona zostanie reakcja na naniesienie na skórę substancji potencjalnie uczulających
 • testów ekspozycyjnych (prowokacyjnych) – lekarz może zalecić przyjecie ustalonych dawek substancji potencjalnie uczulającej – np. wypicie mleka
 • badania krwi - za ich pomocą oznacza się poziom przeciwciał IgE dla poszczególnych alergenów
 • prób eliminacyjnych – przeciwnie do testów ekspozycyjnych lekarz może poprosić o czasowe wyeliminowanie np. z jadłospisu potencjalnie uczulającej substancji

Jaki jest zakres usług poradni?


Zakres usług naszej poradni alergologicznej:

 • konsultacje alergologiczne i immunologiczne w pełnym zakresie;
 • diagnostyka i leczenie chorób alergicznych wraz z towarzyszącymi reakcjami uczuleniowymi;
 • diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej;
 • przeprowadzanie testów skórnych;
 • odczulanie całoroczne i sezonowe;
 • badanie spirometrem.