Poradnia czynna: poniedziałek - czwartek - od 15:30 do ostatniego pacjenta. Rejestracja tel. od 8:00 do 21:00
32/ 771-48-00 lub 535-380-011

Holter ciśnienia i holter EKG

Holter ciśnienia i holter EKG

Holter ciśnieniowy

Badanie Holterem ciśnieniowym to automatyczne, całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu do zakładania na ramię oraz połączonego z nim rejestratora. Prawidłowe wartości ciśnienia otrzymywane w wyniku tego badania różnią się w zależności od pory dnia, w której zostały zebrane. Wartości powyżej 130/85 mmHg w czasie dnia i powyżej 120/80 mmHg w czasie nocy są uznawane za nieprawidłowe. Wyliczane jest także średnie całodobowe ciśnienie tętnicze, które również podlega ocenie lekarza

Holter EKG

Badania polega na zapisie EKG na nośniku pamięci oraz późniejszy przegląd zarejestrowanego wykresu na monitorze. Dzięki temu można przeanalizować pracę serca podczas codziennej aktywności chorego. W trakcie badania pacjent ma przez cały czas przyklejone, w określone miejsca ciała, elektrody. EKG metodą Holtera polega na rejestracji zapisu EKG przez 24 godziny. Pozwala to na ocenę zmian dynamicznych serca i patologii, które ujawniają się jedynie w określonych warunkach. W czasie badania pacjent powinien funkcjonować normalnie, jak każdego dnia, wykonując codzienne czynności i stosując typowy rozkład dnia. 

Dla kogo są badania Holterem?

Badania z użyciem Holtera wykonywane są na zlecenie lekarza, to lekarz decyduje jakie badanie należy przeprowadzić i to on interpretuje jego wyniki. W naszej przychodni Holter dla pacjentów dostępny jest bez większej kolejki, zapraszamy wiec pacjentów z Zabrza, Rudy Śląskiej, Gliwic czy Bytomia.

.