Poradnia czynna: pon. - pt - od 15:00 do ostatniego pacjenta. Rejestracja tel. od 8:00 do 21:00
32/ 771-48-00 lub 535-380-011

KARDIOLOG

Poradnia kardiologiczna

Dr. n. med Tomasz Niklewski - kardiolog - przyjmuje w naszej poradni w Rudzie Śląskiej, przy ul. Sieronia 6 w każdy piątek.

Lek. med. Magdalena Danićić  kardiolog - przyjmuje w naszej poradni w Rudzie Śląskiej, przy ul. Sieronia 6 w każdy czwartek.

Przychodnia proponuje konsultacje kardiologiczne specjalisty z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w akademickich oddziałach kardiologicznych. 

Spośród diagnostyki kardiologicznej wykonujemy:

EKG

Elektrokardiogram robimy przy użyciu nowoczesnych aparatów, co umożliwia nie tylko zapis, ale i obserwację rytmu serca w czasie rzeczywistym, w trakcie badania.

Echografia serca - ECHO serca

 • oceniamy anatomię i czynności serca: określamy wady wrodzone
 • oceniamy wady zastawkowe serca
 • diagnozujemy szmery serca
 • oceniamy następstwa nadciśnienia tętniczego
 • diagnozujemy przyczyny zaburzeń rytmu serca
 • oceniamy następstwa i powikłania choroby wieńcowej
 • określamy ryzyka powikłań kardiologicznych (np. przed planowymi zabiegami operacyjnymi poza sercem - jest to szczególnie ważne dla osób starszych)
 • oceniamy wydolność serca
 • zapewniamy szeroko pojętą profilaktykę chorób układu krążenia

USG w poradni kardiologicznej MAxMEdis Ruda Śląska

USG (ultrasonografia)

 • przeprowadzamy ultrasonograficzne badania, by określić potencjalne przyczyny oraz skutki nadciśnienia tętniczego
 • wykonujemy dopplerowskie badania sprawdzające krążenie w tętnicach objętych szczególnym ryzykiem miażdżycy

Holter EKG (24-godzinne monitorowanie EKG)

Badanie polega na zapisie elektrokardiogramu w ciągu 24 godzin normalnej codziennej aktywności. Pacjent otrzymuje lekki aparat precyzyjnie rejestrujący rytm serca i ewentualne jego zaburzenia. Określa przyczyny odczuwanego „bicia” i „zamierania” czy też „przerw” w pracy serca. Pozwala odróżnić zaburzenia „niewinne” od poważnych, wymagających leczenia. Jest podstawowym narzędziem w ocenie skuteczności leczenia arytmii. Wynik automatycznej analizy (będącej wynikiem badania) jest starannie nadzorowany przez wysoko-kwalifikowanego kardiologa (dokonującego opisu), co pozwala z wielką dokładnością i wiarygodnością określić naturę i ryzyko arytmii.

Holter ciśnieniowy

To badanie ambulatoryjnego monitorowanie ciśnienia - całodobowy pomiar ciśnienia co 15 minut
w czasie aktywności i co 30 minut w nocy, dokonywany lekkim rejestratorem w warunkach normalnej aktywności w codziennych warunkach.

Najczęstsze choroby układu krążenia :

 • zawał mięśnia sercowego,
 • choroba wieńcowa lub niedokrwienna,
 • miażdżyca,
 • udar mózgu,
 • niewydolność serca.

Wśród czynników ryzyka, przyczyniających się do ich rozwoju, wymienić można niewłaściwy tryb życia (stosowanie używek, nadwagę, brak aktywności fizycznej), uwarunkowania genetyczne , współwystępowanie niektórych chorób (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca), a także zanieczyszczenie powietrza.

Wszystkie badania, które pomagają zdiagnozować choroby układu krążenia czyli m.in.: EKG serca, USG serca, echokardiografia czy holter lekarz wykonuje w naszej przychodni na miejscu.


Poznaj naszych lekarzy

Dr n. med. TOMASZ NIKLEWSKI – KARDIOLOG

Ukończył Śląską Akademię Medyczną. Posiada specjalizację w zakresie kardiologii. Od 20 lat pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu – początkowo w Klinice Kardiologii, obecnie w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie echokardiografii klinicznej wykonując ponad 1500 badań rocznie. Odbył szkolenia na Uniwersytecie w Rouen, Wiedniu oraz Leuven. Współprowadzi liczne kursy z echokardiografii dla kardiologów. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i podręczników z zakresu kardiologii i kardiochirurgii oraz licznych prezentacji kongresowych. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz międzynarodowego Towarzystwa Wad Zastawkowych Serca.